Spoštovani študentje 1.letnika programa GT!

Prisrčno dobrodošli k predmetu Poslovno sporazumevanje in vodenje (PSV) 

Darija Cvikl